top of page

【寫信給聖誕老人2021 】聖誕老人地址大公開 家長點樣教孩子寫信?

聖誕老人回信呢種窩心服務,最早是源自於芬蘭嘅聖誕老人村。聽聞幾乎所有寄俾聖誕老人的信,都會得到回覆 。每個國家郵政局回信機制唔同,有啲地方必需附上回郵信封。今年,家長同小朋友一齊寄信比聖誕老人!


香港都有「聖誕老人」!對小朋友嚟講,寫中文嘅香港「聖誕老人」更親切!只要將寫好嘅信件郵寄到郵政總局,就有機會收到「聖誕老人」寄出嘅聖誕卡回覆!香港郵政總局回信名額一般會以先到先得方式進行,而且記得寫上回郵地址及貼上足夠郵費。


地址:香港中環康樂廣場二號 香港郵政總部 聖誕老人收

(緊得寫回郵地址)
截郵日期:冇規定 (最好12月20日前寄出)
點樣教孩子寫信
小朋友透過寫聖誕卡片可以將自己所見所想以文字、圖畫向聖誕老人傳達,不但體會到手寫書信嘅寶貴,也是開心學寫作的過程。同時教小朋友寫信可以進一步增強親子關係。


寫信係幼兒一種新嘅情感表達方式,首先要準備聖誕節/卡紙、畫筆,亦可以同小朋友一齊去選購精美嘅聖誕和畫筆,令寫信時更愉快。喺寫聖誕卡之前,請向孩子展示點樣正確握筆。 教佢應該位於中指左側,用食指固定佢。 接下來,教孩子正確嘅姿勢,姿勢可以令聖誕卡寫得更靚。


家長唔洗太規限寫字,應鼓勵自由發揮。孩子寫信時,家長亦可教導佢哋唔識寫嘅字。同時可以教用各種簡單嘅圖形代替文字,例如用小插圖和花邊進行裝飾、文字唔同嘅顏色。


喺寫信之前家長可以展示各種圖文嘅兒童讀物作品文字,然後再學寫上下款、問候語、內容和祝頌語等。

寫完聖誕卡帶幼兒去寄信

寄信可以俾小朋友了解郵局工作人員嘅工作喺點,等佢哋知道郵局給人們嘅生活帶嚟好多方便。
郵寄貼士


1.係香港郵政公佈的2021聖誕空郵截郵日期截止前寄出信件,不過聖誕老人回信時間也可能受限於當地嘅截郵時間,所以還是儘早寄出較好。

2.須貼上足額嘅郵票,否則將無法寄出。因此建議到郵局磅重,以確定真正郵費。


3.於信封背面寫上回郵地址、名字(或根據各國的要求填寫)。


4.若想郵寄俾國外嘅聖誕老人,最好以英文書寫。Comments


bottom of page