top of page

孩子幾歲學游水?學游水3大注意事項


夏日炎炎,最好嘅解暑方法當然係游水!家長係夏天就會考慮孩子學游泳,幾歲開始學游水係最佳年齡?孩子學游水又有咩好處?


孩子幾歲學游泳最好?


孩子4-8歲學游泳係最佳年齡,因為4至8歲嘅孩子,無論從身體嘅狀況、學習能力、學習嘅興趣較好,開始嘅時候首先要培養「水感」,先俾孩子自己玩吓,等佢習慣水再開始學游水。


孩子學游泳嘅好處

1、游水可以促進其呼吸系統和心血管系統機能提高。如游泳鍛煉後幼兒嘅肺活量可提高74%。

2、孩子游水可以充分接觸陽光、水、空氣,促進維他命D吸收,有利於兒童嘅體格發展。

3、游水可以提高幼兒抗禦疾病嘅能力。長期游水小朋友適應冷水嘅刺激,身體對於外界溫度變化嘅調節能力相應提高,對於突變性氣溫都可以較快適應。


學游水注意事項


1、安全第一

係孩子學習游泳期間,家長一定要時刻睇實孩子。一旦孩子有咩意外,家長能可以及時發現。

2、適合游泳圈

係游水前要幫孩子買安全、合格嘅游泳圈、泳帽等。游水之前,要做好熱身運動,防止游水嘅時候腿部抽筋。


3、唔好太餓或太飽

孩子第一次游水,家長要帶孩子選擇淺水區。食飽飯或者孩子肚餓嘅時候,唔好帶孩子去游水,一般飯後2個小時游水最好。


Commenti


bottom of page