top of page

對付硬頸孩子4個計仔


當孩子由2-3歲踏入自主期開始(Trouble Two),就開始有自己嘅想法,就會開始硬頸。硬頸嘅孩子細個唔好教,但大個咗係學校及職場,都具有領導嘅潛能,家長平時可以點應對硬頸孩子呢?1. 冷靜

小朋友唔聽話,不停挑戰家長底線。家長第一時間應保持冷靜,唔好畀小朋友嘅情緒牽動。若家長只顧著破口大罵,小朋友不但唔會屈服,甚至會變本加厲。

2. 了解原因

小朋友堅持己見,堅持只做自己想做的事情,家長唔應該以指令式語氣去阻止。例如小朋友唔肯食飯,家長避免講:「你同我即刻食哂啲飯!」、「唔食就以後冇得食!」。如此強硬嘅態度只會令小朋友更加唔願意妥協。家長應了解小朋友唔肯食飯嘅原因,例如係咪想玩玩具、睇電視等,然後再向小朋友協議:「食完飯就有可以睇電視!」同時家長亦必須信守承諾。

3. 樂於聆聽

當小朋友堅持做或不做某些事情時,家長唔好即時斥罵小朋友,咁樣會令小朋友覺得冇被人重視、冇人理解佢哋。家長應該先畀機會佢哋解釋,並向小朋友表示理解佢哋嘅意願,然後先話畀佢哋知咁做未必合適或正確。4. 循循善誘


家長教小朋友或糾正佢哋嘅壞習慣時,要有耐心。部份家長經常會將:「話極你都唔聽……」、「次次都係咁……」放喺嘴邊。呢啲語句不但唔會令小朋友聽得入耳,仲會令佢哋有機會模仿,變得無禮。家長應平心靜氣地向小朋友解釋,如小朋友經常將手指放入口,家長可提議:「不如我哋一齊去洗手?」再喺洗手嘅過程中,話畀小朋友知雙手有好多細菌,如果放入口會好易病。令佢哋知道點解唔可以咁做,加深佢哋嘅記憶。


תגובות


bottom of page