top of page

從幾歲開始訓練小朋友做家務?


唔同年齡、唔同發展階段嘅小朋友對做家務嘅態度係唔同嘅:2歲嘅小朋友想證明自己、想要參與大人嘅事情,所以佢哋好想幫忙,家長唔肯比佢哋做還會唔高興、生氣;3到5歲嘅可能仲想積極參與,亦更有能力學習。如果之前冇做家務嘅習慣,小朋友到左5歲之後,佢哋嘅認知就變成係家務同佢哋無關,做功課、學習同遊戲先係屬於小朋友嘅事情,唔會看見有家務要做就主動幫忙。


但係,好多父母唔比2、3歲嘅小朋友幫忙,直到小朋友5歲嘅時候開始要求佢哋幫忙,但可能已經要用催促嘅方式啦。所以,要訓練小朋友做家務,應該由佢哋2歲開始賦予佢哋做家務嘅責任, 比佢哋抺枱、收拾餐具,做完之後比佢哋讚美同感謝。咁樣佢哋從小就參與做家務、同父母合作整理家居,完成之後感到滿足﹐自然會一直喜歡呢件事,並培養習慣。


如果小朋友喺大約5歲以前,仍有興趣參與嘅嘅時候冇養成做家務嘅習慣,就需要重新定義做家務嘅正面意義,引導小朋友參與。因為好多家庭定義家務係媽媽嘅工作,或者如果小朋友做家務之後冇得到成就感,會覺得家務係苦差事。父母可以一步一步鼓勵,比小朋友重新認識做家務嘅意義:


1. 要求佢哋幫忙嘅時候改變講法

唔好講「幫媽媽收拾」、「幫爸爸抺枱」,改為「我哋一齊去收拾」,唔好比小朋友覺得家務係大人嘅事,而係全部家庭成員一齊完成嘅。


2. 唔好強迫佢哋做家務

唔好因為小朋友拒絕、唔認真而催促、或者責罵,咁樣佢哋只會覺得係負擔同埋害怕。可以一齊安排時間同次數,亦可以比佢哋了解現況或者後果,好似「你選擇唔做,其寶媽媽亦可以唔做,想休息一下。」、「你唔想做,我唔會嬲,但咁樣我哋嘅屋企就會愈黎愈污糟。」


3. 強調做家務嘅原因

鼓勵小朋友做家務嘅時候,話比小朋友知將地板清潔乾淨之後會好舒適;整理完衣櫃之後衣服會更加整齊、容易搵到。亦可以喺完成之後,同小朋友分享成果,比佢哋明白做家務嘅好處,亦會覺得因為做家務可以得到滿足。


4. 喺小朋友參與之後多加鼓勵

喺小朋友參與之後馬上表示讚賞,肯定佢哋嘅進步,例如,「呢次摺T恤摺得好好,有進步左喎!今次我哋一齊摺外套啊!」、「你先由拖地開給學,下次再一齊掃地。」,佢哋完成之後得到肯定,就可以維持對做家務嘅熱情。
家庭嘅價值觀好影響小朋友嘅想法。只要小朋友心目中唔覺得做家務係苦差事,而係對「我哋」美好家庭嘅付出,亦係大家都有責任完成嘅,小朋友就自然會主動做家務啦!

コメント


bottom of page