top of page

睡姿反映感情關係?8種睡姿了解夫妻關係
瞓覺喺生活中喺一件好重要嘅事,你有冇留意平時同老公或老婆喺用邊種睡姿瞓覺嘅呢?心理學家 Corrine Sweet 曾進行一項睡姿與夫妻關係嘅研究,原來每種睡姿都可以反映到你哋嘅感情關係。即刻睇吓你哋係邊一種!


1. 背對背:關係親密、具安全感


雖然背對著伴侶瞓教,讓彼此之間有啲空間,感覺上唔浪漫,但呢項研究表示呢種係最常見嘅睡姿,有28%嘅受訪者指佢哋一般都會背對背睡。研究人員指,咁樣瞓嘅夫妻之間關係親密,而且有足夠嘅安全感,雙方獨立得嚟關係都幾好。


( 圖片來源: 網上圖片)


延伸閱讀:2. 從背後環抱:渴望保護對方


其中一方喺背後抱著另一人都係夫妻常見姿勢,研究中有18%嘅夫婦話佢哋會咁樣瞓。專家稱,呢個姿勢說明了其中一方渴望保護另一方,但要記著要多啲信任對方。

3. 背貼背:自在關係


有時喺睡覺時,雖然背住對方,但卻忍不住要貼近他們,例如碰著屁股。研究結果發現,背貼背喺第2個最受歡迎嘅姿勢,即代表伴侶兩個人都好放鬆,彼此都過得好自在,通常喺啱啱發展嘅戀愛關係較為常見。

4. 先抱緊後分開:既親密又有空間


用呢個睡姿嘅夫婦喺開始瞓覺時交纏係埋一齊,彼此抱著對方,大約10分鐘之後分開。 研究指有8%嘅夫妻咁樣瞓,代表親密感和獨立性一同存在,雖然非常親近,但同時都會俾返一啲空間俾對方,令關係愈來愈穩定。


延伸閱讀:


( 圖片來源: 網上圖片)


5. 床被佔據:雙方有鬥爭


如果喺深夜醒來時,其中一人縮喺床邊或角落,而另一人則像海星一樣大字型瞓喺床上,則可能代表雙方有鬥爭,好多事都由單方面主導著,而另一個人嘅角色則較不重要。


6. 瞓喺胸前:關係親密


通常由男方抱著女方瞓覺,而女方瞓喺男方嘅胸前,一般在蜜月期出現,只有4%嘅夫妻選擇咁樣睡覺。咁樣代表兩人關係十分親密,雙方互相信任。如果一齊好多年嘅夫妻依然抱著睡,即是關係非常良好,無論遇到點樣嘅難題,都會一齊面對。


( 圖片來源: 網上圖片)


7. 緊緊糾纏入睡:缺乏獨立性


如果同伴侶兩人都互相抱著對方,連雙腳都係纏繞著一齊瞓睡就要留意了!一方面咁樣瞓會影響睡眠質素,另一方面亦可能代表跟伴侶雙方缺乏獨立性,過度互相倚賴,一旦對方唔係身邊就難以入睡了。


延伸閱讀:

8. 面對面睡:情感需求大


面對著伴侶,伴侶又面對著自己,但兩人無碰著睡,這可能表示雙方的情感需求很大。專家指呢種姿勢代表雙方需要深入和密切嘅溝通。即使在睡覺時,大家也會互相向對方要求更多。如果兩人多溝通,應該會比預期更快看到關係得以改善。


( 圖片來源: 網上圖片)

Comments


bottom of page