top of page

調查:疫情下香港家庭幸福指數下跌?收入少於3萬元家庭幸福感下跌!

香港家福會委託香港民意研究所喺今年1月以隨機抽樣嘅方式,調查咗6個範疇當中家庭嘅幸福狀況,包括家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會連繫、社會資源和生活平衡。亦了解咗受訪者喺疫情下,家庭收入及家庭關係有冇受到影響。


呢次調查得出嘅香港家庭幸福指數,平均得分為6.10分,勉強達至「一般」水平。相較2019年的6.31分更進一步下跌,低處未算低。


(圖片來源: 網絡圖片)延伸閱讀:


比較2019年嘅數字,除咗「生活平衡」之外,其餘數字都顯著下跌。其中「社會連繫」及「社會資源」下跌幅度最大,分別下跌至3.26分及4.80分,係整體幸福指數數字下跌嘅主因。


香港民意研所(研究及實作)總監彭家麗指,相信係因為疫情下嘅限聚令、學校停課、在家工作等,以及無法得到社區協助等,導致有關範疇得分下跌。(圖片來源: 網絡圖片)延伸閱讀:


貧富家庭幸福感差距進一步擴大


而家庭收入和家庭幸福水平息息相關,低收入家庭係疫情之中,家庭幸福嘅打擊明顯更加大,收入少於3萬元家庭幸福感下跌更加多,家庭收入達4萬或以上嘅家庭幸福感先至有改善,而月入達10萬或以上嘅家庭幸福感更有輕微上升,顯出貧富家庭的幸福感差距亦進一步擴大,情況需要關注。


其餘如失業人士、有家庭成員需要特別照顧等,家庭幸福指數跌幅亦較大。家福會高級經理張詠珊指一些有SEN小朋友嘅家庭,照顧者亦唔容易感被明白,有時甚至家人亦會認為係照顧者唔識教好小朋友。家福會提倡各家庭成員可分擔照顧嘅責任,以減輕照顧的壓力,亦能進一步加強「家庭團結」。


(圖片來源: 網絡圖片)延伸觀看短片:
留言


bottom of page