top of page

7個方法教好禮貌 等小朋友人見人愛


你嘅小朋友會見到人會唔會笑面迎人、主動打招呼?你嘅小朋友喺街度撞親人會唔會同人say sorry?可能有家長會話細佬仔佢地未識咩叫禮貌,唔做都唔好怪佢地。但禮貌應該由細個就要培養,小朋友係應該要學習友善嘅態度、點樣互相尊重,咁樣佢地同其他人都可以好好相處,又令人留低好嘅印象。


禮貌唔難教,最緊要父母以身作則,帶比小朋友正確觀念。可以試下以下7點學習禮貌:


1. 識得微笑


微笑可以同人展現禮貌,拉近雙方嘅距離,化解衝突。而微笑都係可以耳濡目染,特別係當父母見到人時自覺咁微笑,可以感染比小朋友。仲要教導佢地要經常提醒自己記得同保持微笑。如果小朋友唔識笑,通常其他人好容易就認定佢地唔開心或者好cool。但唔好比太多壓力佢地,因為有時佢地冇咩表情或者睇落黑面,可能其實係緊張或者唔知點算,冇變化。可以試下理解佢地既情緒,安慰下、開導下佢地。


2. 照鏡

如果唔識調整表情,好容易被人誤解、覺得佢冇禮貌,咁要比佢地練習下控制面部表情。對住塊鏡、觀察自己既表情有冇眉頭深鎖、皺眉、瞇眼或嘟嘴等等。仲有試下望住鏡練習講野,同觀察自己面部表情,有冇隨住說話內容有所變化。小朋友慢慢練習控制自己眉毛、眼神、嘴型、臉頰等肌肉或者動作嘅變化。他就有機會放鬆到面部表情,不會因為過度僵硬,而比人誤解他要傳達嘅訊息。


3. 吸收正面語句

有禮貌嘅話語通常都會得到正面既回應、 讚賞、友善對待。而大人如果平時可以習慣主動同人打招呼、讚美別人,小朋友都會有樣學樣。再喺日常同小朋友分享故事、語句,令佢地吸收正能量。當見其他人既時候就比較容易講恰當、正面既說話。


4. 諗「口號」

禮貌有時反映小朋友喺啱嘅場合做啱嘅事。透過去唔同場合時,父母不時命令,例如「排隊唔可以打尖」、「見人記得打招呼」、「嗌完野食要講唔該」等,等小朋友腦海中會記住,了解唔同場合有不同嘅要求、每個人符合嘅表現,同時令佢地明白應有嘅責任、做應該做嘅事。


5. 一齊睇片

有時覺得淨係講點樣叫有禮貌會太抽象啦,咁可以試下揀適合小孩觀賞既影片、動畫。睇既途中,一齊搵下影片入面有關禮貌既片段,再引導佢地去感受影片中的角色,邊種眼神、表情、動作、肢體語言、說話方式同語調,令人地覺得舒服,小朋友就會有更多禮貌嘅概念。


6. 講故事

父母可透過講禮貌既故事比仔女,進一步確認孩子係咪理解禮貌嘅概念。透過故事情節、口述,似乎禮貌嘅畫面就在眼前。如果再加埋角色扮演,喺對話同行動中揣摩,仲更加有學習嘅趣味!


7. 寫notes

準備紙筆一齊討論,可能一齊諗下喺日常生活中可能會遇到嘅情況,要點解決,例如:分組時被拒絕點算?不小心撞親人點算?每一張紙記錄一種模擬情境同問題解決方法, 再過濾唔可行、有反效果嘅方法。又可以畫下圖、塗下顏色,就可以整成一本筆記,比小朋友有時睇下,好好學習禮貌。Comments


bottom of page