top of page

BB唔肯飲奶、拒奶?4個方法令寶寶愛上飲奶!


BB突然開始唔肯乖乖飲奶,飲幾啖就會用舌頭頂開乳頭或奶樽?呢個時候媽媽用盡方法希望小朋友盡量可以飲多啲奶,但唔知點先可以令寶寶重新愛上飲奶?以下4種方法幫到你!


寶寶拒奶原因

1. 身體唔舒服

很多BB之所以拒奶,可能係因爲身體唔舒服,例如,寶寶出牙、口腔感染,呢啲都會令寶寶係飲奶嘅時候唔不舒服,自然就會拒奶。另外,當寶寶感冒、鼻塞嘅時候,飲奶會導致呼吸不順,寶寶都會因為咁而唔飲奶。除此之外,寶寶小肚子唔舒服,都會有拒奶嘅情況。

2. 注意力不集中

寶寶係6~9個月大嘅時候,好出現拒奶情況,呢個時候拒奶多數因爲注意力唔集中,BB係飲奶嘅時候,如果成日俾外界聲音、人、物所吸引,就唔可以專心飲奶。

3. 冇及時餵奶

有時候寶寶要飲奶嘅時候,如果媽媽冇及時餵奶,寶寶會產生不良情緒,呢個時候不但會出現拒奶嘅情況,可能仲會哭鬧,所以媽媽千期唔好讓寶寶等太耐!

4. 發生重大改變

當寶寶身邊環境發生重大變化,寶寶會因爲難以適應,最後出現拒奶嘅情況。其中就包括媽媽突然離開、家裏人員變動、搬家等等。

如果寶寶係因爲以上幾種情況,最後導致拒奶,媽媽就可以對症下藥,儘快解決寶寶拒奶嘅問題。4個方法令寶寶愛上飲奶

1. 檢查寶寶身體

如果寶寶突然出現拒奶嘅情況,媽媽首先先檢查一下寶寶拒奶嘅原因,如果係因爲BB病咗,就要帶BB去睇醫生。如果寶寶係因爲長牙等出現不適,我哋可以準備一啲磨牙產品,幫助寶寶緩解長牙嘅不適。

2. 係安靜感環境下餵奶

媽媽餵奶嘅時候,最好選擇一個安靜嘅環境,唔好有人係隔離走嚟走去,亦都唔好睇電視、玩手機。餵奶嘅時候可以將房嘅燈光調暗,咁樣可以讓寶寶安靜飲奶。

3. 嘗試不同的餵奶姿勢

如果寶寶出現拒奶嘅情況,寶媽一時可能唔知其中嘅原因,咁媽媽可以試吓換一換餵奶嘅姿勢,例如寶媽可以站着餵奶,或者一邊走一邊餵奶。

4. 增加同寶寶嘅親密度

當寶寶拒奶嘅時候,媽媽需要同寶寶增加親密度,例如多啲同寶寶親密接觸,撫摸吓寶寶嘅皮膚,等寶寶重新感受媽媽嘅溫度,咁樣都有利於喂奶。

係呢度提醒各位媽媽,就算寶寶出現拒奶,媽媽唔好盲目因為咁而斷奶。尤其係月齡比較細嘅BB更加唔適合斷奶,所以斷奶時間要從長計議。


Comentários


bottom of page