top of page

BB幾時可以斷奶?3個方法輕鬆斷奶!


斷奶原因

根據美國一份 2008 年嘅研究調查指出,寶寶九個月大之後,有三大原因促使母親開始斷奶,包括:

一、寶寶不滿足於只飲母乳,經常感到飢餓。

二、寶寶開始對母奶失去興趣,自動展開寶寶主導式斷奶。

三、母親係哺乳時因寶寶長牙咬乳房而感到不適。


斷奶最佳時間

一般嚟講,純母乳喂養時間係寶寶出生後到6個月,6個月之後需要添加一些簡單嘅輔食。因此,媽媽可以按自身嘅條件嚟簡選擇合適嘅斷奶時間。


如何輕鬆斷奶?

1、循序漸進

斷奶係唔可以心急,想斷奶首先要循序漸進。媽媽可以每日減少母乳喂養嘅次數,等寶寶慢慢習慣。


2、斷奶唔單止媽媽一個人嘅事

唔少人認為,斷奶係媽媽一個人嘅事情。其實唔係,係斷奶呢件事上,爸爸都要參與。爸爸可以係寶寶飲奶時幫助分散注意力,例如講故事、玩遊戲。3、適當拒絕寶寶飲奶要求

當寶寶提出飲奶嘅要求時,這個時候媽媽不可以有求必應,要學會利用轉移注意力、轉移話題嘅方式來拖延餵養嘅時間。

母乳對於寶寶嚟講係是最早接觸嘅食物,所以母親要有耐性等BB斷奶,斷奶嘅過程中好考驗媽媽嘅態度,但其實只要媽媽堅定,係可以成功斷奶!


Comments


bottom of page