top of page

懶人包!1至2歲幼兒31項能力Checklist

已更新:2021年6月2日


BB一歲生日過後,孩子已踏人幼兒期。隨着BB開始識行路同埋講野,佢會變得獨立。呢個階段嘅孩子會測試自己嘅自主能力,佢會用各種方式去試探家長嘅底線,突登同你作對,令你生氣。除此之外,1至2歲已經可以有以下各方面嘅能力,家長不妨留意下。


活動:

1. 到歲半左右,孩子通常已經會四處走動,但步伐可能仍然不穩。

2. 到咗2歲就能夠平穩咁行走。

3. 除咗快步行外,仲開始識得跑。

4. 會蹲下來執起地下嘅物件而唔會跌倒。

5. 拎住或拖拉住玩具行路。

6. 可以自行攀爬上落傢俱(如梳化、矮床等)。

7. 會扶住欄杆上落樓梯。

8. 會嘗試踢球。


手部運用:

1. 會將4塊或更多嘅積木/小盒子疊成小塔。

2. 可翻書,但未能每次翻一頁。

3. 會扭動門嘅把手同埋扭開瓶蓋。

4. 能將小柱子塞進孔內。

5. 會用顏色筆塗鴉。

6. 開始慣性用左或右手。


語言能力:

1. 能辨別多個熟悉人物嘅名、物品嘅名稱。

2. 能辨別多個不同嘅身體部位。

3. 唔需要動作提示都能跟從簡短嘅指示,例如:「將個波交畀我」。

4. 會講單字,通常係先學識講名詞,然後再學講動詞。

5. 開始將單詞组合起嚟,例如「去-街街」,「食-餅」,「食-飽」。


認知發展:

1. 開始將物件按形狀及大小分類。

2. 愛上玩假想遊戲,例如「煮飯仔」。起初只會以自己為對象(如拎起玩具碗及匙羹餵自己食飯,拎起玩具梳幫自己梳頭等),後來會擴展到以其他人或洋娃娃做對象(如餵洋娃娃食飯,幫媽媽梳頭等)。

3. 開始從嘗試及錯誤中,學習解決問題。

社交和情緒發展:

1. 通常會比較以自我為中心。

2. 鍾意望住其他孩子(通常係比自己年紀大)玩,亦鍾意同佢哋一齊。

3. 佔有慾強,會同其他小朋友爭玩具。

4. 會用動作(如用手指指住)或說話表達自己嘅需要,有時更會引領你去注意佢感興趣嘅事或物件。

5. 接近2歲開始同其他小朋友有互動嘅遊戲。

6. 會模仿成人及較年長小朋友嘅行為。


自理能力:

1. 會嘗試自己用匙羹進食及用杯子喝水。

2. 識得自己除鞋。

3. 識得表達自己需要去廁所。


Commentaires


bottom of page